Meten Aardbevingen

 

Een overzicht van gebruikte meetmethoden.

Meten is weten

Door voortdurend te meten, krijgen we een steeds beter beeld van wat we in de toekomst kunnen verwachten. In het NAM meet- en monitoringsplan staat beschreven welke aspecten van het Groningen-gasveld NAM in de gaten houdt. Kortweg wil de NAM de relatie tussen gaswinning en aardbevingen nauwkeurig in kaart brengen van 3.000 meter onder de grond tot meer dan 30.000 kilometer erboven (via de satelliet). Daarmee kan duidelijk worden met welke snelheid de grond kan bewegen bij een aardbeving en hoe gebouwen daar op reageren. Dat zegt iets over de veiligheid en maatregelen die we kunnen nemen. De belangrijkste doelstellingen van het meet- en monitoringsplan zijn:

    • Gegevens verzamelen zodat onzekerheden verminderd kunnen worden en ontbrekende kennis kan worden aangevuld.

    • Het inventariseren, zichtbaar maken en aanwijzen van gebouwen met een verhoogd risico voor het programma Bouwkundig Versterken.

    • Opstellen van advies aan de minister wanneer gemeten waarnemingen afwijken van de verwachtingen.

    • Het aardbevingsrisico in Noordoost-Groningen transparant in kaart brengen.

De meetgegevens die de NAM krijgt door voortdurend te meten, zorgen voor een steeds beter beeld van wat we in de toekomst kunnen verwachten.

 

Wat meet de NAM

In het meet- en monitoringsprotocol heeft de NAM vastgelegd dat ze zowel ontwikkelingen onder de grond als boven de grond monitoren. Men verbeterd het inzicht in de ondergrond door het geproduceerde gasvolume vast te leggen, de bodemdaling te meten, aantal en kracht van aardbevingen beter in kaart te brengen en met een netwerk van versnellingsmeters de grondversnelling te meten. Wat het effect van een aardbeving is op gebouwen wordt vastgelegd met een netwerk van trillingsmeters die gebouwtrillingen meten. Daarnaast inventariseert men het aantal en het soort schades om zo een relatie tussen aardbevingen, type huizen en schades te kunnen leggen. Dankzij deze informatie kunnen ze steeds beter bepalen hoe huizen versterkt moeten worden.